Slik er det med sladder også, ei fjør kan lett bli til 10 høns

foto