Statsforvalterens vennskap gjorde ham inhabil i Mausund-sak