Ranita og Silje inviterer til digital forhåndsstemming ved årets kirkevalg