Har sendt ut farevarsel: Vegetasjonen kan lett antennes