Jobbet for Salmar, har fått 14 års fengsel for å smugle laks. Selskapet avviser ulovligheter