57 kontrollerte – én måtte bli med politiet, og én måtte parkere