– Vi lager dagen med de som kommer. Jo flere, jo artigere blir det