Mener det er uforsvarlig å gjennomføre båttur - endrer planene for feiring