Trøndelag fylkeskommune har lagt ut en pressemelding om status for arbeidet med Frøyatunnelen:

Arbeidet i Frøyatunnelen går etter planen og de største rommene i tunnelen er nå ferdig sprengt ut.

«Det jobbes jevnt og trutt i Frøyatunnelen og alt går foreløpig etter planen. Trafikanter har i stor grad vent seg til de regelmessige stengingene.»

- Vi har hatt et godt samarbeid med næringslivet, Frøya og Hitra kommune samt nødetatene. Det har også vært lite kø, noe som viser at regimet for gjennomslipp fungerer bra, sier teamleder på seksjon utbygging i Trøndelag fylkeskommune, Olaf Rovik.

Tidsskjemaet for tunneljobbingen er så langt fulgt, og en er nå ferdige med å sprengningsarbeidet for tekniske rom på venstre side. Arbeidet med å legge nødvendige kabler i samarbeid med Tensio går også som det skal.

I tillegg er alt av det gamle tunnelhvelvet samt duk og vannsikring fjernet.

Boring av hull for sprengning av teknisk rom. Dette er rommet er per nå̊ (18. august 2023) ferdig. Foto: Trøndelag Fylkeskommune

En ny bankett (den opphøyde delen av vegskulder i tunnelen) samt føringskant på den ene siden av tunnelen er ferdig, og etter innspill fra publikum er det det nå bedre midlertidigelys i starten av tunnelen på begge sider.

«Trøndelag Fylkeskommune takker for tålmodigheten og samarbeidet til alle trafikanter som ferdes i Frøyatunnelen»