Ny rapport er nedslående: – Hverken Frøya eller Hitra kommer høyt