Sitkagran-hogst blir nesten dobbelt så dyr

Bildet viser området på Dørvikan hvor det er gjennomført nedhogst av sitkagran