Lensmann Arild Sollie mener stadig flere og yngre ungdommer bruker alkohol og narkotiske stoffer.

- Vi har merket en tendens til at det er en del rus blant de helt unge, helt ned i 13-14 års-alderen. I første omgang har det vært alkohol. Siden høsten 2016 har vi fått en del informasjon på at det ikke bare brukes alkohol, men også hasj, og til dels amfetamin, forteller lensmann Arild Sollie.

- Veldig bekymringsfullt

Det er i første rekke tips og bekymringsmeldinger fra foreldre og ungdommer, som danner grunnlag for at lensmannen mener at bruken av rusmidler kan være økende blant yngre ungdommer. Og det gjelder på Hitra og Frøya.

- Det gjør at vi sitter med følelsen av at dette har tiltatt ganske mye. Vi har hatt et rusmiljø her, som i andre kommuner. Det har vi rensket opp i en del, opp gjennom årene. Men det som er veldig bekymringsfullt er at det har spredt seg nedover i aldersgruppene. Vi har hatt ungdommer her ute som har fått psykiske problemer på grunn av stoffmisbruk, sier Sollie.

Senker terskelen

Han er spesielt bekymret for at bruken av cannabis blant unge kan senke terskelen for bruk av tyngre stoffer.

- Jeg er bekymret for at hasjen, som ungdommen selv ufarliggjør, i større grad skal ta over for alkoholen. Det er senskadevirkningen av hasjen, og behovet for sterkere stoffer som er faren med det. I og med at vi nå vet at det finnes amfetamin her ute, så er det steget etter hasj. For hasjen er slik at man trenger mer og mer for å få den samme rusvirkningen, og da vil man etterhvert søke til sterkere stoffer for å opprettholde den samme rusen, eller få en annen type rus. Da er det ikke lange veien til amfetamin, når det er tilgang på det, mener Sollie.

Trenger tips fra folk

Lensmannen ønsker å vite mer om bruken og utbredelsen av narkotiske stoffer.

- Vi har jobbet intensivt med å skaffe så mye informasjon som mulig, men det er ganske komplekse saker å jobbe med. ”Alle vet”, men det gjør ikke vi, uten at noen forteller oss det, sier Sollie.

Han oppfordrer derfor de som sitter på informasjon til å varsle lensmannen.

- Vi ser at problemet er økende, og vi er bekymret for utviklingen som skjer nå. Samfunnet må stå sammen for å komme det til livs, så vi er avhengig av at folk forteller oss hva de vet. Da kan vi få nok informasjon til å kunne gå til aksjon, og få ungdommene bort fra et miljø som er svært uheldig, sier Sollie.

- Flaks at han overlevde

Alkoholbruken bekymrer også.

- Vi hadde en episode nå forrige helg, under et offentlig arrangement på flyplassen på Frøya. Der ble en gutt på 15-år flydd med Seaking til sykehus i Trondheim på grunn av alkoholforgiftning. Legen på sykehuset ringte og fortalte at det bare var flaks at han overlevde. Når man er 15 år og holder på å miste livet på grunn av alkoholforgiftning, så er det noe som er feil med holdningen til ungdommen. Uhell kan selvfølgelig skje, men det der er en sak i et mønster vi har sett, der vi har sett økende fyll, og flere tilfeller av døddrukne blant de helt unge. Grensen går ikke ved konfirmasjonen lenger, men før de blir konfirmert.

Hvordan kan foreldrene ta tak?

- Hvordan kan foreldrene være med på å ta tak i problemet?

- Noen ganger er vi jo overrasket over hvor vi finner ungdommene, og til hvilke tider på døgnet. Vi synes nok at foreldrene bør ha en større oversikt over hvor ungdommene deres befinner seg i helgene. Det er greit at man stoler på ungene sine, men ungdom er ungdom. Det er greit å ha en tanke i bakhodet om at ting kanskje ikke er slik de sier at det er. Og man må informere ungdommene sine om farene med rus, sier han.

Men forebyggende arbeid er også viktig for å begrense bruken og hindre rekruttering.

- Tirsdag informerte vi alle lærere på videregående på Hitra, om hva vi mener om utviklingen, og hvordan man skal kunne se om ungdom er påvirket, av blant annet hasj. Det samme skal vi gjøre for lærerne på Frøya, og foreldrene. Vi mener foreldrene må på banen for å følge opp ungdommene, mener Sollie.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no