Nesten alle elevene fra 3. og 4. klasse ved Barman oppvekstsenter, forteller at de vil bli arkeologer når de blir voksne. Kanskje ikke så rart, når det gjøres spennende funn i nærmiljøet deres.I to uker har studentarkeologer fra NTNU vært på sitt årlige feltkurs på Hitra. De har vært utplassert på tre ulike lokasjoner: Ved den gamle prestegården på Dolm, på Brannhaugen har de undersøkt ei gravrøys fra jernalderen og i Vikansvingen gjøres det steinalderfunn.

Masterstudent og feltleder Catharina Bøhn Øien registrer funn.

Rett over Vikansvingen, 25 meter over havet, har studentene vært en del ganger tidligere. Nytt i år er at de har forflyttet seg til den andre siden av det som en gang var et sund, og i dag er en fotballbane.- Her har vi gjort funn av flintfragmenter og avslag gjort i forbindelse med laging av redskap. I steinalderepoken kalt tidlig og mellom "Mesolitikum" for omtrent 9000 år siden, forteller feltleder Catharina Bøhn Øien.

Fant pilspiss

Funnene gjort her er som forventet, forteller Catharina videre.

Da det ble vurdert veibygging i området for noen år siden, ble det gjort befaringer og positive prøvestikk på at det kunne befinne seg kulturminner her. Funnene deres underbygger det.

Blant annet har de funnet en pilspiss med utforming som er særegen for mesolitikum-perioden.

- Wow, så innmari kult!, utbryter elevene når feltleder Espen Lerfall Klausen viser fram pilspissen.

Pilspissens utforming er særegen for mesolitikum-perioden. Foto: Cecilia Brurok

Funn i nærmiljøet

For innimellom utgravingene har arkeologstudentene besøk fra ulike skoleklasser, og fredag var turen kommet til Barman oppvekstsenter.Ungene forteller ivrig at det er spennende å dra på en arkeologutgraving rett i nærheten av skolen og der de bor. Moro er det også å lære hva området har blitt brukt til tidligere.

Lærer Alina Reppe er enig.- Det er spennende å bli bedre kjent med nærmiljøet sitt. Hadde jeg gått tur her, hadde det aldri slått meg at det kunne ha vært et bosted for lenge siden.

Ungene lærer om funnene og hvordan arkeologer jobber. Foto: Cecilia Brurok

Ikke bosetting

I tillegg til å lære nærmere om funnene, lærer ungene hvordan arkeologer jobber. Gjengen fra NTNU ledes av masterstudentene Catharina og Espen, resten av gruppa i Vikansvingen består av 5-6 bachelorstudenter. Her driver de med såkalt mekanisk utgraving. Systematisk avdekker de et område på en kvadratmeter av gangen, fem centimeter ned i jorda. Deretter blir jorda de graver opp silt i en nærliggende bekk. Alt de foretar seg skal dokumenteres.

Jorda må siles i en nærliggende bekk når arkeologstudentene leter etter flint og andre spennende funn.

Der de har gravd i Vikansvingen tidligere, har arkeologstudentene funnet tegn på bosetting. Men på denne siden av sundet har de ikke gjort funn som tyder på at mennesker har oppholdt seg her lenger av gangen. Mest sannsynlig kommer studenter tilbake for å fortsette utgravinger i dette området til neste år.

Elever fra Barman oppvekstsenter på utgraving i Vikansvingen. Bak f. v.: Linnea, Marie, Anders, Cedrick, Daniel, Arian og Ole Magnus. Foran f.v.: Maren, Åse, Jenny, Emma og Eirin. Foto: Cecilia Brurok