- Har ikke lyktes å finne en løsning for utskiftning av tredekket som har vært tilfredsstillende