- Turgåeren fant en mann plaskende i vannet med en delvis neddykket ATV