- Til tross for usikkerheten fortsetter vi planleggingen