Har startet med første del av sikringsarbeidet

foto