- Vi mener også det er rimelig at vertskommunene får intensiver for å stille arealer til disposisjon for havbruksnæringen, og mener at det må åpnes for å innføre en årlig arealavgift til kommunen, lyder vedtaket som ble gjort av landsmøtet i forrige uke.

Ole Haugen(Ap) har lenge kjempet for en arealavgift, både som ordfører på Hitra, og styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner(NFKK).

- Jeg synes det er flott at de gjør det. Nå får vi håpe at de klarer å samle flertall på Stortinget for å innføre en arealavgift.

- Hvilke andre partier er positive til en arealavgift?

- Alle sentrumspartiene og SV har tydelige programformuleringer på det, så det er egentlig et solid flertall.

- Kunne sårt trengt pengene

- Hvor mye kan en arealavgift bety for kommunekassa til Hitra og Frøya?

- En arealavgift i størrelsesorden som vi har foreslått vil det bety nye årlige inntekter på mellom fire og fem millioner kroner for Hitra, og muligens noe mer for Frøya. I praksis betyr det finansiering av 10-12 lærerstillinger eller hjelpepleiere. For Hitra sin del kunne vi sårt trengt de pengene nå, når vi må kutte tjenestetilbudet på grunn av reduserte statlige overføringer, mener Haugen.