Sju fritidseiendommer gikk for over millionen

foto