Kystverkets museumsskip MS ”Gamle Oksøy” har lagt ut på en månedslang seilas for å merke 34 fredede fyr langs norskekysten.

- Sula i tåka og Halten i sol

I helgen fikk Sula, Vingleia og Halten fyr besøk av det tidligere forsyningsskipet.

Kaptein Odd Nordahl-Hansen har seilt flere turer på trøndelagskysten, og kjenner farvannet godt.

- Det er fantastisk mange flotte plasser utover øyrekka. Det er tett med holmer og skjær og mye flott å se på.

Dessverre var ikke været det beste i første del av besøket for mannskapet forteller kapteinen.

- Sula forsvant i tåka for oss, men da vi kom til Vingleia sprakk tåka opp. Og Halten kunne vi nyte i full sol.

"Kystens katedraler"

Fyrene er blitt kalt ”kystens katedraler”, og i alt 83 fyr er fredet som nasjonale kulturminner, og 34 av disse blir merket i løpet av denne seilasen. De fleste fyrene eies av staten, og det er lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten. Fyrene er populære turmål for publikum, og derfor utplasseres skilt med informasjon og formidling til besøkende.

- Opplevelsen blir mye bedre

- Når man ankommer en fyrstasjon er det i dag lite eller ingen informasjon til publikum om fyrets historie, hvorfor det er der eller at man faktisk er kommet til et nasjonalt kulturminne som staten eier og har ansvaret for. Vi er sikre på at opplevelsen blir veldig mye bedre hvis man lærer noe om lokale forhold knyttet til navigasjon, teknologi og historier fra fyrstasjonen i tidligere tider, sier Odd Nordahl-Hansen.

Halten fyr i strålende sol. Foto: Jan-Robert Lore

Skilting med minimal inngripen

Selve skiltingen gjøres på en måte som ikke krever store inngrep i form av fundamentering eller at de skjemmer horisont eller bygninger. Fem betongelementer skrus sammen, og hvert element veier ikke mer enn hva man kan bære.

Når disse er skrudd sammen er vekten så stor at verken mennesker, vind eller vann kan flytte dem. Disse kan plasseres på bakken nær sagt overalt uten noe form for grunnarbeid. Ved å benytte betong spiller man på et materiale det fra før av er mye av på norske fyrstasjoner.

Selve informasjonen er trykket på aluminiumsplater som festes til betongen. Arkitekt i Kystverket, Arild Fredriksen, som også er billedkunstner, illustrerer tekstene med bilder og kart.

Hele seilasen dokumenteres med filmopptak som distribueres fra skipet. Se filmen fra merkingen av Sula, Vingleia og Halten fyrstasjoner på hitra-froya.no

Jan-Robert Lore