- Bør gjøre vedtak som pålegger umidddelbar stans av aktivitet i området

foto