Frøya formannskap vedtok i dag sin innstilling til styringsgruppe for å jobbe med den kommende kommunereformen.

Rådmannens forslag gikk på at det fra formannskapets medlemmer skulle oppnevnes en gruppe som blir supplert av to fra administrasjonen.

Ønsker større gruppe

Formannskapet ønsket en større gruppe: de ønsker hele formannskapet som styringsgruppe. De to partiene i kommunestyret som ikke har noen i formannskapet, Senterpartiet og SV, skal også ha med en representant.

I tillegg vil de ha en representant fra Frøya ungdomsråd.

Rådmannen ønsker å ha med seg Marit Norborg inn som den andre representanten fra administrasjonen. Det er kommunestyret som skal oppnevne styringsgruppa i neste møte.