Bak helsetunet i Fillan er det mye aktivitet om dagen. Hitra kommune har planlagt arealet til anleggelse parkeringsplass samt bygge er bofellesskap for demente. Men før første spadetak kan settes fra kommunalt hold, har arkeologene fra NTNU vært og vendt i jorda.

Redskapsproduksjon

Feltleder Skule Olaus Svendsen Spjelkavik har med seg et lag på fem arkeologer og studenter som skal finkjemme området på nesten 1500 kvadratmeter. Han synes området bak Helsetunet er et spennende sted for arkeologiske funn.

- Det er registrert en steinalderbosetning i dette området. Vi har flere funn her fra denne perioden. Stort sett er det restprodukter etter redskapsproduksjon, men vi har noen funn som er mer spennende også, sier Spjelkavik.

Borre-bits fra steinalderen

I steinalderen var man jegere og sankere, og følgelig flyttet man mer rundt. Men mot slutten av perioden ble man mer og mer bofast, og det er funn fra denne epoken man nå mener å ha hentet opp fra jorda. Arkeologene mener å ha funnet spor etter en fast bosetning.

- Nå skal du få se en borre-bits fra steinalderen, sier Spjelkavik.

Han plukker opp en liten pose fra lomma. Ut fra posen faller en liten flintbit ned i håndflata.

- Dette er en borre-bits fra steinalderen sier Spjelkavik.

- Vi ser for oss at denne biten har vært festet til en pinne, og vært brukt til å borre hull i et bein eller lignende.

Fiskesøkke

Feltlederen har også et større funn å vise frem, og opp fra lomma fisker han en noe større pose enn den forrige.

- Dette er et av det fineste funnene vi har fra dette området, så langt. Denne steinen har vært brukt som fiskesøkke til å holde fiskegarnet på plass nedi sjøen. Du kan se at det er laget et spor i steinen hele veien rundt. Det er for å lage en grop til tauet som var festet i steinen. Denne typen stein-søkker ble brukt av fiskere helt opp til femti-tallet. Men vi er sikre på at nettopp dette eksemplaret er av langt eldre dato. Måten den lille gropa er hugget ut på forteller oss at dette er et steinalderfunn, forklarer Spjelkavik.

En stein som er brukt til fiskesøkke er blant de fineste funnene til nå.

- Mange spennende steder på Hitra

Masterstudent Elise Kjørsvik fra Hitra blant de som er med på laget til Spjelkavik. Hun synes det er spesielt å få grave etter arkeologiske funn i hjemkommunen.

- Jeg har jo vokst opp på denne øya. Som barn tenkte jeg lite på at Hitra var historisk interessant. Men det viser jo seg at det har bodd folk her ute i lang tid. Det er dessverre alt for lite fokus på denne typen historiefortelling i skolen. Selvsagt kan man ta seg en tur til Vitenskapsmuseet, det er mye spennende å se der, men jammen er det mange spennende steder på Hitra også!

Ut oktober

Spjelkavik og laget hans blir å se bak Helsetunet ut oktober. Funnene som blir gjort legges i magasiner i Trondheim og gjort tilgjengelig for videre forskning. Det vil i første omgang ikke bli en utstilling av funnene.

- Men dersom man på forhånd gjør en avtale om å se magasinfunn; er det mulig for hvem som helst å komme å ta funnene nærmere i øyensyn, forteller Skule Olaus Svendsen Spjelkavik.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no