I 2021 trer EUs vanndirektiv inn, med klare krav om at det som slippes ut i vann eller sjø, ikke skal foringe miljøkvaliteten. Frøya kommune har vedtatt en ambisiøs avløpsplan, som vil bety store investeringer i årene som kommer.

Investeringer innenfor det som kalles VAR-området (vann - avløp - renovasjon) skal finansieres gjennom avgifter hentet inn fra brukerne. En oversikt viser at hvis kommunens plan for utbygging av avløpssystemene gjennomføres, vil kloakkavgifta øke med 70 prosent fram til 2023. Det betyr at hver hustand må betale 9714 kroner mot 5661 kroner i år. Vannavgifta vil kunne holdes på dagens nivå, og gå litt ned. Men ikke så mye ned at det kompenserer for økt klokakkavgift.

Et tiltak som kan redusere den generelle avgiftsøkninga, er at det kreves såkalt anleggsbidrag når det bygges ut nye kommunale avløpsanlegg. En slik løsning vil bety at de som skal kobles på et nytt anlegg, må betale en del av investeringene som en engangssum.

Administrasjonen i Frøya kommune har bedt om politisk aksept for å utforme retningslinjer for

"vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning" hvor også bruk av tvungen anleggsbidrag inngår.

Prinsipielt imot anleggsbidrag

Hovedutvalg for drift har godkjent at administrasjonen jobber videre med dette, men flere politikere var tydelige på at de ikke ønsker å pålegge private abbonenter utgifter gjennom anleggsbidrag.

- Vi er ei øy i havet, og vi lever av havet rundt oss, så det er klart at vi må starte å gjøre de tiltakene som skal til for å få stoppet utslippene. Men hvor stort sjokk skal vi gi Frøyas befolkning? Her er det snakk om så store summer at noen må begynne å spare for å få det til, sa Kristin Reppe Storø (Ap)

- Jeg er prinsipielt imot anleggsbidrag. Innkrevingen bør skje gjennom tilknytningsavgift og årlige bidrag, sa Torbjørn Måsøval (Ap)

- Jeg er langt på vei enig med Torbjørn om det, sa Hallgeir Hammer (V).