Frøyas folketall økte med 20 i årets tredje kvartal. Økningen kom som følge av et fødselsoverskudd på to, og ikke minst en netto innflytting i dette kvartalet på 18 personer.

Dermed er Frøyas innbyggertall nå oppe i 4.957.

Sammenligner vi med siste årsskifte, viser tallene at Frøya har økt med 20 så langt år. Dette betyr at veksten har kommet i tredje kvartal.

På Hitra har befolkningsveksten stoppet opp dette året. I tredje kvartal ble det 14 færre hitterværinger, dette til tross for at det ble født fem flere enn som døde. Men når 19 flere flyttet fra øya enn de som flyttet andre veien, ble det det en klar netto utflytting.

Hitras folketall er med dette 4.636. Siden siste årsskifte har folketallet på Hitra gått ned med 23.

I Snillfjord er det nå 981 innbyggere - som er en midre enn ved inngangen til kvartalet.