Investeringsselskapet Kverva AS, eid av Salmar-gründer Gustav Witzøe, bekrefter i dag oppkjøpet av Aqualine. Som lokalavisa Hitra-Frøya og andre medier tidligere har omtalt, har det over lengre tid vært spekulert i nettopp dette oppkjøpet.

Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS og Aqualine AS, i fellesskap opprettet et nytt selskap som vil eie 100% av både Steinsvik Group og Aqualine. Begge selskapene skal bestå som egne selskaper og på dagens lokaliteter.

Det nye selskapet har en forventet omsetning i overkant av 1,5 milliarder kroner og 700 ansatte. Kverva Technology eier 90,1 prosent av selskapet, mens Frøyaringen eier de resterende aksjene, forteller Kverva i en pressemelding.

- Både Steinsvik Group og Aqualine vil bestå som egne selskap etter transaksjonen, med en videreføring av dagens lokasjoner og virksomheter. Etableringen vil forsterke selskapenes satsning innen utvikling av fremtidens løsninger for oppdrettsnæringen, hvilket har vært hoveddrivkraften bak etableringen av det nye selskapet, skriver Kverva i en pressemelding tirsdag kveld.

Det nye selskapet etableres når konkurranserettslige godkjennelser er på plass.

– Det har vært avgjørende for oss at selskapene har et sammenfallende verdigrunnlag hvor kompetanse og innovasjon verdsettes høyt. Steinsvik er drevet frem av en sterk lyst til å forbedre dagens oppdrettsteknologi, og vi finner den samme skaperlysten i Aqualine. Dette gir oss stor tro på at vi sammen skal hjelpe oppdretterne til å bli enda mer kostnadseffektive og produktive», sier Terje Eidesmo, daglig leder i Kverva Technology.

– Vi har store ambisjoner, og er sikre på at samarbeidet vil bidra positivt i utviklingen av næringen. Aqualine og Steinsvik har på ulike områder blitt ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi ser at vi utfyller hverandre og står sterkere sammen enn hver for oss. Dette gir grunnlag for å satse enda mer på forskning og utvikling, med et fokus på helhetlige og komplette løsninger, sier konsernsjef Trond Lysklætt i Aqualine i en pressemelding

Steinsvik Group har hovedkontor ved Haugesund og avdelinger langs norskekysten, og i Skottland, Chile, Oceania, Canada, Vietnam, Spania og Tyrkia. Omsetning i 2016 var i overkant av 900 millioner kroner og har økt ytterligere i 2017. Selskapet har om lag 600 ansatte.

Aqualine er en FOU-basert systemleverandør og produsent av flytekrager, fortøyningssystemer, marine engineering, nøter og service. Aqualine har hovedkontor i Trondheim, samt tre baser og lager i Norge (Frøya, Bømlo, Tovik), en servicestasjon for nøter på Hitra og et datterselskap i Australia. Selskapet omsatte for 449 millioner kroner i 2016 og forventer en betydelig økning i 2017.

Aqualine er eid av Frøyaringen, som har hatt bistand av Pareto Securities i prosessen.

Gustav Witzøe-eide Kverva er et investeringsselskap med marin sektor som fokusområde. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim.

Aqualine kjøpte selv opp nabobedriften Frøya havbruksservice i mars 2016. I desember 2016 ble Kverva eneaksjonær i Sveinsvik Group, en annen stor utstyrsleverandør til oppdrettsbransjen. Steinsvik har i løpet av de siste årene bygget opp en egen avdeling på Frøya.

Når Kverva også sikrer seg Aqualine, vil Salmar-eier Witzøe kontrollere en større del av den norske leverandør-bransjen til oppdrettsnæringa.