- Det er neppe realistisk å tilby alle innbyggere kommunalt vann

foto