Ungdommer kjøper klær i kjæreste-gaver

Elisabeth Malin hos Stili på Hitratorget.