Forskerlinja ved Byåsen videregående har i flere år forsket på miljøgifter i havet rundt Mausund, og i år startet de et forskningsprosjekt på marint søppel med kartlegging av plast i jordsmonn og dyreliv.

Det har gjort ungdommene bekymret for hvordan plasten påvirker dyrelivet og til sist oss selv. Nå har ungdommene skrevet et juleønske til politikerne:

“Ute av syne, ute av sinn” er et ordtak som godt beskriver hvilken holdning folk flest har til marin forsøpling og mikroplast.  I virkeligheten forblir søppelet ute i naturen, og utgjør et stadig voksende problem. Selv om vi stopper forsøplingen i dag, har vi fortsatt en lang vei å gå med opprydding for å få bukt med plast- og søppelproblemet i havet og langs vår kystlinje. Forsøpling er et av de største miljøproblemene vi står ovenfor i dag, og vi er nødt til å gjøre noe før det er for sent.

For noen måneder siden gjennomførte vi på Forskerlinja ved Byåsen videregående skole et forskningsprosjekt på Mausund. Det er over 4000 øyer utenfor Frøya og Hitra, og de deler samme søppelproblem. Hensikten med prosjektet var å forske på og kartlegge forekomsten av alt fra synlig søppel på øyene til mikroplast i jord og dyr. Ved å studere forekomsten av mikroplast i prøvene fant vi noen urovekkende resultater, som bare beskriver en liten del av det store plastproblemet verden står overfor i dag.

Forsøpling på en “uberørt” øy i Øyrekka. Fotograf: Elina-Roberta Vadze

Om de som jobber med å rydde søppelet ved øygruppen fortsetter i samme hastighet som i dag, vil det kunne gå flere tiår før alt søppelet vil være ryddet opp. Problemet blir enda verre ettersom det stadig skylles mer søppel opp på land. Det er nemlig ikke slik at søppelet forsvinner når det slippes ut i havet. Både dyr, mennesker og naturen betaler dyrt for dette. Plasten i havet samles opp i næringskjeden og utgjør en trussel for dyrelivet, også oss mennesker. Sjømaten som mennesker spiser kan inneholde plast og andre miljøgifter.

Selv om forsøplingen stoppes i dag, vil søppelet påvirke flere generasjoner i fremtiden. Når det gjelder plasten vil den aldri forsvinne, men brytes ned til enda mindre partikler. Konsekvensene av forsøplingen må begrenses så langt det er mulig, og tiltakene må iverksettes umiddelbart. Ifølge nettsiden til Mausund Feltstasjon har de siden prosjektets igangsettelse i 2015 klart å rydde omtrent 2% av søppelet. Derfor er de helt avhengige av støtte utenfra for å få dette arbeidet til å gå raskere. Det er nettopp dette som er vårt juleønske til dere. Alle kan bidra, både ved å reise til Mausund for å hjelpe til med ryddingen, eller ved å være bevisst på å ikke forsøple. For å få en langvarig endring, er det i bunn og grunn politikerne som må gjøre noe.

Kjære politikere, vil dere hjelpe oss med å gi oss en renere skjærgård?

Forsøpling på en “uberørt” øy i Øyrekka. Fotograf: Elina-Roberta Vadze