I formiddag ble oppstarten av prosjektet Fv. 716 Flatvalveien markert. Engasjerte innbyggere og skoleelever i fra Nabeita skole hadde møtt opp med flagg. I tillegg var representanter i fra kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen til stede.

Flere grunner til å juble

- I dag er en stor milepæl for Flatvalveien, åpnet stortingskandidat Kirsti Leirstrø (Ap) å si til de fremmøtte. Leirtrø påpeker overfor lokalavisa at innbyggerne har ventet lenge og virkelig stått på for å få realisert dette veiprosjektet.

- Og vi har flere grunner til å feire i dag. Vi markerer oppstarten av prosjektet fordi Statens Vegvesen har tatt på seg byggeoppdraget og de er i gang med planarbeidet blant annet i forhold til grunneierne i området. I tillegg har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i dag lyst ut anbud på at det skal lages gang- og sykkelvei til 5, 2 millioner kroner på Flatval i forbindelse med veiomleggingen, slik at elever i nærområdet ikke lenger behøver sikringskyss til skolen. Og det er sagt at veien skal ferdigstilles til juli 2018.

Leder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag, Karin B. Bjørkhaug (KrF) holdt også en kort tale under markeringen hvor hun kunne konstatere at hun er glad for at den nye veien vil føre til bedre bomiljø og sikkerhet for innbyggerne på Flatval, og at det vil bli laget en ny gang- og sykkevei på Flatval.- I høst kommer spaden i jorda.

- Bare flaks at det har gått så bra

Eilif Stordal, Knut Kristiansen, Astrid Karin Hammervik og John Hammervik var fire av innbyggerne som hadde møtt opp til markeringen.- Det blir kjempegreier! Og det kommer til å bli et eldorado for oss som har eiendom i dette området og som ikke får den gjennomgangstrafikken gjennom bygda lenger. Det blir dessuten flott og tryggere for skoleelevene når man får bort tungtrafikken og det bygges en gang- og sykkelvei fram til skolen. Det kan så absolutt sies å være en gledens dag på Flatval i dag, slår de fast, før de legger til;- Og jaggu var det på tide. Hvem hadde trodd at det skulle ta så lang tid!

Knut forteller at han var på et møte om omleggingen av veien for vel tjue år siden, mens John sier at lokalbefolkningen på Flatval har krevd ny vei i over 30 år.

De begynner å snakke om de mange eksemplene på biler og tungtransport som har havnet utfor veien i årenes løp på Flatval. - Det er bare flaks at det har gått så bra som det har gjort, slår de fast.

- Heldigvis har vi hatt milde vintre de siste årenene, legger Eilif til. - Nå får vi håpe at det bare blir en vinter til med slik gjennomgangstrafikk.

Trafikksikkerheten

Prosjektet Flatvalveien har som kjent vært en kamp for trafikksikkerhet gjennom svært mange år, og med stadige utsettelser. Men på forsommeren kom Flatvalveien igjen på sakskartet til fylkestinget, med et vedtak som betyr at byggingen av veien starter høsten 2017, og at den ferdigstilles sommeren 2018.Markeringen i dag ble avbrutt flere ganger på grunn av tungtransport som passerte de fremmøtte.- Det er omtrent hundre trailere i døgnet gjennom Flatval, så det sier absolutt noe om behovet, poengterte Kirsti Leirtø.Den nye veisløyfen skal gå fra Karlasvingen og kommer inn på fylkesveien igjen like før avkjørselen til Frøya flyplass.

Eilif Stordal, Knut Kristiansen, Astrid Karin Hammervik og John Hammervik
Tungtrafikk passerer mens markeringa pågår og billedliggjør behovet for ny vei.