Spesielt én aktivitet trakk denne familien til påskemarkedet