Hvilke typer rom skal bofelleskapene i den store helseutbyggingen på Frøya ha?

Dette har vært et spørsmål drøftet i brukerutvalg, eldreråd og formannskap i Frøya. Forslaget fra rådmannen og styringsgruppa var at alle omsorgsboligene i de planlagte bofelleskapene skal være enkle rom uten adskilt soverom og stue. Både i eldrerådet og formannskapet ble det spurt om man ikke også bør ha en del boliger beregnet for par. Eldrerådet vedtok en uttalelse om at en vis andel av boenhetene blir med soverom i tillegg.

Argumentet fra helse-administrasjonen gikk på at de omsorgsboligene som skal bygges, tilhører det trinnet i helsetrappa med mennesker som trenger 24 timers omsorg. At man må beregne at de fleste, og muligens alle, boenhetene vil bli forbeholdt demente som ikke kan bo sammen med noen.

Kkommunestyret gjorde sist uke vedtak om romprogram med mer, og bestemte at det skal bygges kun enkeltrom.

Rommene skal være av begrenset størrelse og med større fellesareal. "Rommene skal være på cirka 31 kvadratmeter, med eget bad og mulighet for te-kjøkken."

Kommunestyret vedtok samtidig at det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse, med utgangspunkt i de skissene som allerede foreligger.

Vedtakene som ble gjort blir ikke gjennomført før det er klart at kommunen får den husbank-støtten de har søkt om.