Marine Harvest har som kjent ennå ikke tatt en investeringsbeslutning om å bygge nytt lakseslakteri på tomta de har kjøpt på Jøsnøya. I dag har de slakteri på Ulvøya på Hitra.

Sist vi snakket med regiondirektør Ørjan Tveiten i oktober i fjor, sa han at det er mest fornuftig å bygge nytt slakteri på Jøsnøya, og at en plan for gjennomføring skulle legges frem for styret til våren 2017. Nå forteller han at en investeringsbeslutning fortsatt drøyer.

Saken fortsetter under bildet.

Ørjan Tveiten Foto: CF Wesenberg

Utsetter med ett år

- Vi bestemte for et par måneder siden at vi utsetter den styrebeslutningen til neste år. Ulvan fungerer veldig bra, og tar unna det volumet vi har i regionen. Slik vi vurderer situasjonen nå så har vi nok kapasitet på Ulvan til at vi kan utsette styrebeslutningen til neste år.

- Har det noe med dagens økonomiske situasjon, eller den biologiske situasjonen å gjøre?

- Det er en generell vurdering av totalsituasjonen; hvordan Ulvan presterer opp mot behovet for slaktekapasitet, og etter en totalvurdering ser vi at det er fornuftig å utsette.

- Betyr det at dere må ha større volum for at det skal være økonomisk å realisere den nye fabrikken?

- Det er ønskelig å se et høyere volum. Men det er ikke nødvendigvis slik at det er utslagsgivende. Men, igjen, Ulvan tar det volumet vi har i dag, så det er ikke kritisk for oss å bygge nytt umiddelbart.

- Da blir det drift på Ulvan et par-tre år fremover da?

- Ja. Det er et par år byggetid på et nytt anlegg, så tre år kan det ta.

Stenger i tre uker

- Og så forstår jeg det slik at dere skal oppgradere fabrikken på Ulvan og stenge ned noen uker?

- Det stemmer at vi stenger ned et par-tre uker i mai, når vi samtidig gjør en ombygging av den delen av anlegget der fisken blir bedøvd og tatt inn i anlegget. Det er krav vi har fra mattilsynet, sier Tveiten. Ombyggingen gjør de mens slaktevolumene er på det laveste.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no