"Feilbygget" naust får stå, men får ikke tillatelse til vei