Hitra Storkjøkken KF, som blant annet leverer institusjonsmat, fikk i fjor et driftsoverskudd på nesten 24.000 kroner. Politikerne har godkjent regnskapet slik det er framlagt, og bedt om at pengene settes i disposisjonsfond.