• Er det lettere å si ja enn nei når det kommer gavesjekk fra næringslivet, selv om det i neste runde binder opp kommunale kroner?

  • Foregår det ting bak lukkede dører?

Det var blant spørsmålene fra debattlederne under den webtv-sendte valgdebatten fra NRK/lokalavisa Hitra-Frøya, der politikere fra Hitra og Frøya deltok i panelet.

Temaet i første bolk var forholdet mellom næringslivet og politikerne.

Denne delen av debatten kan du se vet å klikke på hovedbildet.