- Manglende veivedlikehold mye større problem enn smeltevann