- Fylket må sette foten ned for Kystmuseets uheldige rolleblanding