Treningssentrene med gode resultater

Sanna Fjeldvær ved Trimfit og Sofie Rabben ved Maxtrim.