Innrømmer svikt i rusomsorgen. - Men nå har vi hentet inn hjelp

Kommunaldirektør (rådmann) Beathe Sandvik Meland.