– Jeg har alltid vært opptatt av rett og urett

foto