Planlegger nytt boligområde for 120 boenheter - uenighet om avkjørsel

foto