Tareprodusenten vokser: – Konkurrerer ikke med laksenæringen