Så fort kjørte folk i påsketrafikken på Hitra og Frøya