Har fått siste frist til å rydde fotballbanen for avfall