Ei har brukt pensel, den andre kamera. Det ble det kunstutstillinger av.