– Vi har ei prinsesse som har gått foran og åpnet noen dører