Doctor in Frøya municipality, Ingrid Kristiansen repeats the call that everyone takes infection control seriously and stays away from large crowds if you feel sick. Read more at the bottom of the article.

Den store smittebølgen fra de siste ukene ser ut til å være over, men likevel er det smitte i samfunnet. Bare inneværende uke er det påvist ti nye korona-tilfeller på Frøya. Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen gjentar derfor behovet for etterlevelse av smitteverntiltak.

Det betyr fortsatt god håndhygiene og å la seg teste hvis man mistenker å ha blitt syk. Det betyr også å holde seg unna de store fellesarrangementene i tida framover hvis man kjenner på sykdom.

– Holde seg hjemme fra arrangementer når man er syk, var et av momentene kommuneoverlegen i dag trakk fram da hun ga politikerne en statusoppdatering på korona-ståa i Frøya.

– Det viktigste er opp mot alle arrangementene å holde seg hjemme hvis føler seg syk. Også de som har hatt en smittet i husstanden må tenke seg om to ganger før er med på store arrangement, sier hun.

In English:

There is still corona infection in the community. This week alone, ten new corona cases have been detected on Frøya.

Doctor Ingrid Kristiansen therefore repeats the need for everyone to be good at infection control. This means good hand hygiene and being tested if you think you may be infected.

It also means staying away from the big joint events in the future if you feel sick. - The most important thing is to stay at home if you feel sick. Even those who have had an infection in the household must think twice before attending large events, she says.