Hitra turlag søker kommunen om fire tusen kroner i støtte til gjennomføring av førstehjelpskurs i regi av turlaget.

- Kurset vil i hovedsak vektlegge Hjerte – og Lungeredning (HLR). Kurset vil bli gjennomført av fagpersoner i førstehjelp og være åpent for alle. Til orientering kan vi opplyse at Hitra Turlag i gjennomsnitt har over 60 deltakere på hver av våre turer, som arrangeres ca 1 gang i måneden i Hitras turterreng. Deltakerne er i alle aldersgrupper fra små barn til eldre opp i 80-åra. For å øke sikkerheten på våre turer har vi nå kjøpt inn avansert GPS som gir oss muligheten til nøyaktig posisjonering med koordinater hvis situasjonen tilsier at vi trenger ekstern hjelp. For ytterligere å øke sikkerheten, har styret vurdert nødvendigheten av å yte førstehjelp på stedet av våre turledere, skriver laget i søknaden.

Søknaden legges fram for behandling i formannskapet kommende uke.