- Overgangen til elektronisk kommunikasjon har endret måten som folk kommuniserer med hverandre på. Da må også lovverket være tilpasset den virkelige utviklingen for post- og pakkeomdeling.

Slik forklarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bakgrunnen for et forslag til ny postlov, som ble lagt fram i statsråd i dag. En merkbar endring blir postomdeling fem dager i uka.

- De siste 20 årene har det skjedd store endringer som følge av digitaliseringen. Brevmengden er redusert med hele 50 prosent fra 2000 til 2014. Denne utviklingen vil holde fram. På lørdager blir det delt ut 75 prosent mindre post sammenlignet med de andre fem ukedagene. Med så små volum og så store faste kostnader er det naturlig å gå bort fra postombæring på lørdager, mener samferdselsministeren.

Men de som har lørdagsavis via posten skal fortsatt være trygg på at den kommer fram.

- Vi har stor respekt for at lørdagsavisa er ferskvare. Regjeringen vil sikre at Posten står for lørdagsdistribusjon av aviser på steder der det ikke er egne avisbud. Da 85 prosent av husholdningene i Norge får avisene levert av egne bud, gjelder dette om lag 15 prosent av markedet. I høringsrunden skisserte vi to løsninger, og innspillene viste tydelig at det er viktig å holde fram med lørdagsomdeling av aviser, sier Solvik-Olsen, og mener forslaget om ny postlov er framtidsretta.

Med avvikling av lørdagsomdelingen blir det statlige kjøpet av posttjenester fra Posten Norge AS redusert med om lag 400 millioner kroner i året.